• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Vidékfejlesztési tanácsadás

Magyarország területének több mint 4/5-e vidéki térség, illetve népességének 40%-a rurális (vidéki) térségekben él. A hazai GDP (2016) 3,6 %-át a mezőgazdaság, míg a foglalkoztatottság 5%-át a mezőgazdaság adja. Az elmúlt évtizedekben a területfejlesztés és a vidékfejlesztés gyakran egymás mellett, az egymásra épülés, szinergikus kapcsolódás helyett párhuzamos fejlesztésekkel kívánta,- kísérelte meg a vidéki közösségek életkörülményeit fejleszteni. A felülről, központosított módon megvalósuló tervezések és térségi tervezések az igen jelentős anyagi ráfordítások ellenére is a vidéki térségek leszakadásához, a vidék elöregedéséhez vezettek.


Abiotika BtAbiotika Bt

 

Ez a folyamat sajnálatosan nem lassult az elmúlt 10 évben sem, a vidéki térségekből a városok irányában történő elvándorlás folyamatos. 

Abiotika BtAbiotika Bt

A vidék elöregedése, a rurális térségekből történő elvándorlás a vidék leszakadásához vezet, már-már visszafordíthatatlan károkat okozva mint szociális, mind társadalmi, mind gazdasági szempontból.

Hatékony, helyi „place-based”, vagyis a helyi adottságokból kiinduló, azoknak megfelelő illetve „öko-szociális”, azaz a környezeti és társadalmi szempontból egyaránt fenntartható térségfejlesztés, vidékfejlesztés újszerű megközelítéseket igényel. Véleményünk szerint az elmúlt 25-30 évben a vidék kis közösségek környezeti-társadalmi-gazdasági állapota oly mértékben leromlott, hogy vidékfejlesztés keretében sok esetben már nem tekinthető reális célnak a növekedés, a minőségi fejlődés, illetve értékek megőrzése is óriási erőfeszítéseket, innovatív és komplex szemléletű megoldásokat igényel. A helyi közösségek valós igényeire épülő, helyi adottságokhoz illeszkedő, bizalmi kapcsolatban kialakuló fejlesztési elképzelések generálása, narrálása, mentorálása alázatot és felelős tanácsadást követel meg vidékfejlesztési szakértőinktől.
Olyan gazdasági-, társadalmi és környezeti szempontból egyaránt fenntartható helyi rendszerek kialakítására van szükség, amelyek következtében újra vonzóvá válhatnak a kistelepülések, így a fiatalok elvándorlása lelassul,-megszűnik. Vidékfejlesztési programok keretében, -hatására új értelmiségi réteg betelepedése is megindulhat ezzel lendületet adva a vidék fejlődésének.
Ezek az újszerűnek tűnő, általunk vallott és gyakorolt vidékfejlesztési tanácsadási alapelvek nem a „legpopulárisabb” és leggyorsabb megoldásokkal kecsegtetnek, azonban hisszük és tapasztaljuk, hogy hosszú távú sikerességük és társadalmi beágyazódásuk nagyságrendekkel kedvezőbb, mint az elmúlt 20 évben elterjedt felülről történő építkezés a vidékfejlesztés-területfejlesztés során. (Vona M. és Birher N. (2012): Mezőgazdasági képzések a fenntartható helyi vidéki közösségekért Szak- és felnőttképzés II. évfolyam 1. szám 2-5 p.)
Vidékfejlesztési tanácsadásunk piacképességét szemlélteti, hogy egy hazai mobiltelefon gyártó nagyvállalat 2013-ban CSR Nagyvállalati kategóriában díjazott lett vidékfejlesztési programelemeink munkavállalóit támogató programjába integrálva.
Az Abiotika Bt. egyfajta misszió keretében, küldetéstudattal végez vidékfejlesztési tanácsadást, amellyel néhány pilot program keretében már hozzájárulhattunk a magyar vidék megőrzéséhez.

A cégcsoport további tagjai

GEO-SIVO KFT

Geo-SivoKörnyezetvédelmi tanácsadás, engedélyeztetés, műszeres mérés, környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása, előzetes vizsgálatok, felülvizsgálatok elvégzése, jogi tanácsadás.

CSERNOZJOM KFT

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.